Паркетарска радња ''Влашић Паркет''

 Уздинска 11Т,Београд                                                           Власник::Понорац Милован

Постављање свих врста паркета и набавка пратећег материјала.